Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Obec Míšov Znak Míšov

Odkaz Járy Cimrmana

Slavnostní odhalení pamětní desky Járy Cimrmana

Vážení přátelé,

vítám Vás na dnešním slavnostním odhalení pamětní desky slavného českého myslitele, badatele a vynálezce Járy Cimrmana. Proč jsme se tu sešli právě dnes? Proč, to vlastně nikdo z nás ani neví! Snad proto, že je léto a předpokládali jsme pěkné počasí? V únoru by to určitě nebylo tak příjemné. A proč odhalení pamětní desky právě Járy Cimrmana?

Protože naší vesnici navštívil někdy kolem roku 1915, jistý neznámý muž, který se zde věnoval rozsáhlé vědecké činnosti, pravděpodobně s takovými výsledky, které nebyly podle našeho bádání dodnes nikde ve světě dosaženy.

Z této skutečnosti jsme usoudili, že onen neznámý muž nemohl být nikdo jiný, než sám velký Jára Cimrman. Jára Cimrman se při své cestě zastavil v naší vesnici, kde si krátil dlouhé večery pozorováním místních obyvatel (s jistotou můžeme tvrdit našich předků), jak se chovají po požití různých alkoholických nápojů na sklonku každého večera. Povšiml si, že jsou všichni milí, veselí a ztrácejí jakýkoliv smysl pro disciplínu a zodpovědnost. Všichni se pak v pozdních nočních hodinách vrací k domovu v kamarádském objetí, nemajíce pražádných obav z toho, že něco nebylo včas dokončeno a něco možná nebude zítra ani započato.

Že se jednalo skutečně o naše předky lze usoudit i z toho, že tyto povahové rysy zůstávají geneticky zakódovány v místním obyvatelstvu dodnes. Toto pozorování ho přivedlo na geniální nápad: využít účinky alkoholu jako prostředku pro uklidnění a skamarádění všech znepřátelených lidí na celém světě. Ve svých představách viděl jasně znepřátelené armády, které se po požití alkoholu přestávají zajímat o své bojové pozice, vylézají ze svých pracně budovaných úkrytů, zahazují jim svěřené zbraně a posléze, společně s nepřítelem za veselého dovádění opouštějí frontové linie.

Nevíme, jak daleko se jára Cimrman ve své vědecé práci dostal, víme jen to, že výzkum prováděl někde v místech mezi obcemi Míšov a Borovno, spíš blíže k Míšovu. Jeho hlavním úkolem bylo přeměnit alkohol ze skupenství kapalného na skupenství plynné, aby se jeho účinky mohly aplikovat rychle a v celé oblasti válečného konfliktu najednou. Nevíme, jak daleko ve své práci pokročil, protože jednoho dne ve veselé náladě naši vesnici opustil a víc ho zde nikdo neviděl. Život v naší vesnici pak plynul svým obvyklým klidným tempem a snad by se i na vše časem zapomnělo.

Pak ale přišla 2. světová válka a německá armáda se začala o tuto věc velice zajímat. Prozkoumala celou oblast mezi Míšovem a Borovnem. Nevíme na co němečtí vojáci v této oblasti narazili, ale s určitoství víme, že už neměli tak mírumilovné myšlenky jako Jára Cimrman. Naopak chtěli tento plynný alkohol dopravit na frontové linie a za příhodných klimatických podmínek (proudění větru směrem k nepříteli) tento plyn vypustit na nepřátelské vojsko, které by potom ztratilo svoji bojeschopnost a mohlo by být německou armádou zlikvidováno.

Největší problém při použití tohoto plynu však zřejmě spočíval v možnosti změny směru větru a účinku tohoto plynného alkoholu na vlastní vojska. Dnes již můžeme s jistotou tvrdit, že tento problém se nepovedl německé armádě dotáhnout do úspěšného konce, jak plyne ze zprávy německého Wehrmachtu, o prvním nasazení tohoto plynu v bitvě U Stalingradu a víme všichni, jak tato bitva dopadla. A nakonec i celá německá armáda.

Potom se zase na dlouhou dobu v naší vesnici vrátil život do normálních kolejí a na vše jakoby se zapomnělo. Nezapomněla však sovětská KGB, které všechno prozradil zajatý německý důstojník Helmut Schmitke, a když se pak ještě našla u Stalingradu nádrž od stlačeného plynu s rozmazaným nápisem Míšov, bylo rozhodnuto. Celý prostor u Míšova sovětská armáda oplotila a začala pokračovat ve výzkumu. Došli až tak daleko, že začali dokonce vyrábět speciální auta na přepravu tohoto plynu.

Tato vozidla byla tak dokonale maskována, že byla k nerozeznání od automobilů ostatních. Prozrazoval je pouze nepatrný nápis na karoserii "GAS" (v překladu plyn). S praktickými zkouškami tohoto plynu započala sovětská armáda v roce 1989 a dnes již s určitostí můeme tvrdit, že došlo k rozsáhlému úniku tohoto alkoholického plynu na území Sovětského svazu, který vedl postupně k rozkladu slavné sovětské armády a posléze i k rozpadu Sovětského svazu.

Teprve v dnešní době vidíme, jaký obrovský význam měl vynález Járy Cimrmana pro vývoj světových dějin a vůbec celého lidstva. Zajisté i naše obec v tomto dění sehrála významnou roli. Jak významnou, to bychom se určitě dozvěděli, kdyby se nám podařilo rozluštit písmo na jediné stránce papíru, která se po slavném Járovi Cimrmanovi zachovala. Na tomto papíru stojí: Míšov, Číčov, Borovno, všechno stojí za... Bohužel dál je to nečitelné a můžeme jen tušit, jak velkou roli naše obec hrála ve světových dějinách.

Poděkování patří členům místního hasičského klubu za obětavou práci při odhalování všech stop Járy Cimrmana v okolí naší vesnice.

Obrázek Míšov

Obecní úřad Míšov

Úřední hodiny

Úterý: 18:30 - 19:30 h

Mimo úřední hodiny kdykoliv dle dohody na telefonních číslech:
+420 602 615 489 – starostka obce
+420 737 441 528 – místostarosta obce

IČ: 00256943

Adresa

Míšov 73
335 61 Spálené Poříčí

E-mail: obec@misov.cz

Meteostanice Míšov

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

© 2005 - 2024 Obec Míšov
FoxprofiLogo Foxprofi